Tuesday, October 13, 2009

25/9 småvarmt

Det blev småvarmt emellanåt. 111 Fahrenheit motsvarar ca 44 Celscius. Glad att man hade en mycket väl fungerande aircondition.

No comments: